RİSK MÜHENDİSLİĞİ

İşletmelerde ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde meydana geleceği belli olmayan, yöneticinin iradesi dışında oluşan her türlü tehlikeye risk diyoruz.

Risk mühendisliği kavramı 4 ana bağlamda incelenir.

  1. Riski iyi tanımak,
  2. Riski Doğru teşhis etmek.
  3. Tespit edilen Riskleri elimine etmek
  4. Elimine edilemeyen Riskleri Transfer etmek.

Serbest  fiyat uygulamasının oluşturduğu rekabet içerisinde, iş piyasada risklerin tespiti ve önlenmesi rekabette gere kalmamak ve/veya rakiplerden daha ileriye gitmek önem art etmektedir.

GRUBUMUZ; Bünyesinde yer alan profesyonel Risk Mühendisleri ile İŞLETME ve İŞYERLERİNİN taleplerine istinaden aşağıdaki Konularında; RİSKLERİ Tespiti ve Raporlanması hususunda RİSK MÜHENDİSLİĞİ Hizmeti vermektedir.

Yangın Risk Analizi

Deprem Risk Analizi

Güvenli Taşıma ve Kaldırma Planı

Çalışma Mevzuatı Risk Yönetimi

İşçi Davaları Risk Yönetimi

Güvenli Yüksekte Çalışma

Çevre Mevzuatı Risk Yönetimi