COVİD-19 SONRASI  İŞYERLERİNİZDE  ACİL DURUM PLANI ve RİSK ANALİZİNİZİ YENİLEDİNİZ Mİ?

Bir işyerinde acil durum planı hazırlanması  olası kazalar ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tedbirlerin en başında gelmektedir.Yasal çerçevede 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereğince Acil Durum Planı Hazırlanması iş verenin sorumluluğuna bırakılmıştır.

ACİL DURUM PLANI HANGİ ARALIKLARLA YENİLENMELİDİR ?

Acil Durum Planı iş yerlerinde her zaman güncel tutulmalıdır. Bu Nedenle ;

 •  Çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde 2 yılda bir
  •    Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 4 yılda bir
  •    Az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir

güncellenmelidir.

Öncelikle genel risk analizi yapılarak ortaya çıkan veriler ışığında olası risklerin değerlendirilmesi her bakımdan acil durum planı hazırlanması için:

 • Yangın
 • Tehlikeli kimyasalların varlığı
 • İnfilak olasılığı
 • Tahliye gerektiren olaylar
 • İlk yardım gerektiren durumlar
 • Doğal afetler
 • Sabotaj
 • Salgın

gibi etkenlerin değerlendirilerek hazırlanması , çalışanların bilinçlendirilmesi , eğitimler ve tatbikatlar yapılması şeklinde olmalıdır.

ACİL DURUM PLANI ÇERÇEVESİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELLER NASIL BELİRLENİR ?

Olası bir riskin gerçekleşmesi durumunda olaylara müdahale edecek personeller, acil durum planı çerçevesinde belirlenir.

 • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde 30 personelde bir kişi
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 40 personelde bir kişi
 • Az tehlikeli işyerlerinde 50 çalışana kadar bir kişinin arama kurtarma yangın ve tabii afetler konularında özel olarak eğitilmesi gerekiyor.
 • Eğer işletme az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa ve personel sayısı 10 kişinin altında ise acil durum planı hazırlanmasında bu iş yerlerinde bir eğitimli destek elemanın olması yeterlidir.

İŞYERLERİNDE KORONAVİRÜSE(COVID-19) KARŞI ALINMASI  GEREKEN ÖNLEMLER ÇERÇEVESİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL DURUM EYLEM PLANI 

 • Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemlerin mevcut COVID-19’a göre güncellenerek acil durum planınızın devreye alınması,
 • İşyerinde yürütülen faaliyetlerin ve çalışma organizasyonunun, çalışanların COVID-19 maruziyetini engelleyecek şekilde düzenlenmesi,
 • Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında olmalarının sağlanması,
 • COVID-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikeler belirlenerek ayrı bir risk değerlendirmesi veya mevcut risk değerlendirmesi üzerinde güncelleme yapılması gerekmektedir.

  1. RİSK ANALİZİ

  Risk AnaliziAcil Durum Planı Hazırlanması

  Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz