PORTAL VİNÇ PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS 10116 TS EN280+A2,TS EN 818-6+A1,TS EN 1495+A2,TS EN1709,TS EN 12079-3,TS EN 12927-7,TS EN 13157+A1,TS EN ISO13534,TS789-2,TS ISO 3056,TS4309,TS ISO 7592,TS ISO9927-1,TS ISO 11662-1,TS ISO 12480-1,TS ISO 12482-1,FEM9.751,FEM9.752,FEM 9.755 VE FEM9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Portal vinçler genellikle açık sahalarda sabitlenmiş ray üzerinde hareket ederek çalışan ekipmandır. İşletmenin ihtiyacına uygun çeşitlerde portal vinçler vardır. Portal vinç periyodik muayenesi yönetmelikçe belirlenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır. Periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından yapılır. Portal vinç muayenesi vinç çelik yapısı, kanca kontrolü, halat kontrolü, fren kontrolleri, dinamik ve statik tesleri ve ray kontrolüne bakılır. Yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir.