PERİYODİK TEST VE KONTROLLER

İş kanunu gereği her işveren; iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla sorumludur. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından periyodik kontrollerin 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre yılda en az 1 kez yapılması gerekmektedir.

24/04/2017 tarihli 30047 sayılı resmi gazete ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nin 14. maddesi revize edilmiş, periyodik kontrol yapan kuruluşlar için akredite zorunluluğu getirilmiştir. DETAM Muayene Kuruluşu ; 2011 yılından itibaren Kaldırma Araçları ve Basınçlı Kaplar periyodik kontrollerinde TÜRKAK ‘tan akredite kuruluştur.

KALDIRMA ARAÇLARI TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil vinçler, kule vinçler, kurulum ve kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş makinalarıdır. Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır.

Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.

GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

PORTAL VİNÇ TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

MOBİL VİNÇ TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

KULE VİNÇ TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

DÖNER KOLLU VİNÇ TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

CARASKAL TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

TRANSPALET TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

FORKLİFT TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Basınçlı kaplar iş yerlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ancak uygun şekilde kullanılmadıkların da ciddi tehlike kaynağı haline gelirler. Bu nedenle basınçlı kapların standartlara uygun imal edilmesi, doğru yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması iş güvenliği açısından çok önemlidir.

Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.

BASINÇLI HAVA TANKI PERİYODİK TES VE KONTROLLERİ

GENLEŞME TANKI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

BUHAR KAZANI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

KALORİFER-SICAK SU KAZANI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

KIZGIN YAĞ KAZANI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

TOPRAKLAMA TEST VE ÖLÇÜMLERİ

Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir.

Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar ile sistem emniyeti artırılır. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.