Duties, Authorities, Responsibilities and Training of Occupational Safety Specialists”, and will assign occupational safety specialists.

CONSULTANCY AND GUIDANCE SERVICE

DETAM will perform the following services through the OHS Experts appointed by DETAM:

 • Advising the employer on the planning, organization and implementation of the work, including the design, condition of machinery and other equipment, maintenance, selection and materials used in relation to the work done and changes to be made in the workplace. To provide suggestions and recommendations to the employer in order to ensure that the selection, supply, use, maintenance, storage and testing of personal protective equipment are maintained in accordance with the occupational health and safety legislation and general occupational safety rules.
 • Investigating the causes of work accidents and occupational diseases in the workplace and to make recommendations to the employer by conducting studies on measures to be taken to prevent recurrence.
 • Work on investigating the causes of incidents that occur in the workplace but do not cause death or injury, but that have the potential to damage the employee, equipment or workplace, and make suggestions to the employer..

PERFORM A RISK ASSESSMENT

Participating in studies and implementation of risk assessment in terms of occupational health and safety, making suggestions to the employer on health and safety measures to be taken as a result of risk assessment, and following up and revising them with the Occupational Safety Board established at the workplace, if any.

SURVEILLANCE OF THE OCCUPATIONAL WORK ENVIRONMENT

 • Surveillance of the working environment, planning periodic maintenance, control and measurements required to be carried out in the workplace in accordance with occupational health and safety legislation, having them done through accredited organizations and controlling their applications.
 • Participating in the work done to prevent accidents, fires or explosions in the workplace, to have drills done.
 • Making suggestions to the employer about the prevention of work accidents/incidents, to follow the practices,
 • Participating in the preparation of emergency plans for situations such as natural disasters, accidents, fires or explosions, monitoring and controlling periodic trainings and exercises on this issue and acting in line with the emergency plan.
 • Preparing the annual evaluation report, in which the workplace health and safety studies and work environment surveillance results are recorded, in cooperation with the workplace doctor in accordance with its example.
 • Organizing informing activities for employees, submitting them to the approval of the employer and controlling their implementation.
 • Preparing occupational health and safety instructions and work permit procedures in order to be used where necessary, submitting them to the approval of the employer and checking their implementation.
 • Evaluating work accidents and occupational diseases with the workplace doctor, to prepare the necessary preventive action plans and to follow up the applications by conducting examinations and researches to prevent the recurrence of the dangerous incident.
 • Workşng in cooperation with the occupational health and safety board of which it is a member, if found,
 • Supporting and cooperating with employee representatives and support staff.
 • Informing activities for the employees will be examined and the applications to be made will be submitted to the approval of the employer and the application will be checked periodically.
 • Occupational health and safety instructions, procedures and work permits will be prepared and submitted to the approval of the employer and periodically controlled.

TRAINING, INFORMING AND ARCHIEVE PROCEDURE

 • It is to plan the occupational health and safety training of the employees within the framework of the “Risk Assesment ” to be carried out in accordance with the relevant legislation, to submit it to the approval of the employer and to control the applications within the framework of the plan below.
 • Training The number of participants will be decided together with the management.
 • Trainings will be carried out by the experts in charge with powerpoint shows, animated films, images of occupational accidents and applied studies.
 • All personnel participating in the training will be given a “Participation Certificate” on Basic Training Subjects. (There is an obligation to continue education for the certificate.)
 • Training activity evaluation forms will be prepared as a result of the exam to be held after the trainings.
 • The content of the training will be shaped after the risk assesment.

Contact us to benefit from our experience and knowledge since 1996.

  1. ÜÇÜNCÜ GÖZ DENETİM VE RAPORLAMA HİZMETİ

  6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Denetim4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Denetim5510 Sayılı SGK Kanunu Kapsamında Denetim2872 Sayılı Çevre Kanunu Kapsamında DenetimEntegreYönetim sistemleri Dış Denetimi

  2.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK ve HEKİMLİK HİZMETLERİ

  Yönetim Planı Hazırlama HizmetiRisk Analizi Değerlendirme ve Raporlama HizmetiPatlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama HizmetiOSGB Hizmetiİş Güvenliği Uzmanı İstihdamıİşyeri Hekimi İstihdam HizmetiDiğer Sağlık Personeli İstihdam Hizmetiİşe Giriş Sağlık RaporuSağlık TetkikleriMobil Sağlık HizmetiAmbulans Hizmeti

  3.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM HİZMETLERİ

  İş Güvenliği Kurulu Uygulama Eğitimleriİş Güvenliği Temel Eğitim HizmetiYangın EğitimiYangın Algılama ve İhbar Sistemi EğitimiYangın Risk Analizi ve EğitimiYangını ilk Gören Kişi EğitimiÖzel Yangın EğitimiAcil Durum ve Eylem Eğitimi (Deprem, Sabotaj ve Sel Afet)" "İlk Yardım EğitimiHijyen Eğitimi6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu EğitimiÇalışma Hayatında İş Sağlığı Ve Güvenliği Teftiş Uygulamalarıİş Güvenliği Müfettişlerinin Düzenlediği Tutanaklar, Raporlar Ve Rapor Sonuçlarının Uygulanması, İşverenlere Uygulanacak Cezai Müeyyidelerİş Kazalarında İlk Yapılacak Hukuki İşler Ve İşlemler" "Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme HizmetiTolbax EğitimleriKonaklama Tesisi Personeli Koronavirüs Salgını ve Hijyen Eğitimi

  4.ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  Çevre Danışmanlık HizmetiÇevre Etki Değerlendirme RaporuÇevre Görevlisi GörevlendirmeAtık Yönetim Planı HazırlamaAtık Beyan Formlarının Hazırlanması

  5.İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığıİş Hukuku EğitimleriSGK Mevzuatı Uygulama EğitimleriSosyal Güvenlik Yasası Bilgilendirme EğitimiSgk Mevzutı Yaptırımları EğitimiAylık Prim Ve Hizmet Belgesi Uygulama Eğitimiİşyeri Tescili, İşkolu Kodları Ve İş Kazaları Bilgilendirme Eğitimİşçi Davalarının Hukuksal Süreçlerinin Takibiİşçi Adına Arabuluculuk Hizmetleriİşçi Şikâyetlerinin Hak Doğumu ve Hesaplama açısından incelenmesiSGK Teşvik Sorgulamaİş Hukuku Risk Analizi

  6.YÜKSEKTE ÇALIŞMA İLERİ DÜZEY BELGELENDİRME EĞİTİMİ

  Yüksekte Çalışma EğitimiGWO EğitimleriIRATA-SPRAT Eğitimleriİple Erişim HizmetiNDT(Tahribatsız Muayene Hizmeti)KKD(Kişisel Koruyucu Donanım Hizmeti)Yüksek Bina Dış Yüzey TemizliğiAVM İç/Dış Yüzey SüslemeRüzgar Türbinleri Korozyon ve Tamir İşleriGüvenlik Ağı Kurulumuİskele Kurulumu,Bakım ve Sökümü

  7.MAKİNE, TEÇHİZAT ve EKİPMAN PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

  Makina Ekipmanı Periyodik Test-KontrolüKaldırma Araçları Test ve KontrolleriBasınçlı Kaplar Periyodik Test ve KontrolleriTopraklama Test ve ÖlçümleriElektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri

  8.ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ

  Kişisel Maruziyet Ortam ÖlçümüAydınlatma Ölçüm HizmetiTermal Konfor Ölçüm HizmetiGürültü ÖlçümleriToz Ölçümleriİç Ortam Gaz-Buhar (VOC) ÖlçümleriAnlık Gaz ÖlçümleriGürültü HaritalandırmaEmisyon (Baca Gazı) Ölçümüİmisyon (Hava Kalitesi) ÖlçümüÇevresel Gürültü Ölçümü

  9.YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ

  İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim SistemiİSO 9001 Kalite Yönetim SistemiİSO 14001 Çevre Yönetim Sistemiİç Tetkikçi Eğitimi İSO 45001-İSO 14001-İSO 9001Uygulama Eğitimi İSO 45001-İSO 14001-İSO 9001

  10.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAZILIMI ve KVKK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  İBYS Entegrasyon Yazılımı(İSG6331 adı altında Denetim Portalı olarak Hazırlanmış olan yazılımımız Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Akredite edilmiştir)Uzaktan Eğitim SistemiEbis(Elektronik Bilgi SistemiKVKK Danışmanlığı

  11.DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  Maden DanışmanlığıKarbon DanışmanlığıEnerji Verimliliği DanışmanlığıToplu İş Sözleşmesi Yürütme DanışmanlığıÖzel İstihdam ve Aracılık HizmetleriYurt Dışı Personel Çalışma İzni İşlemleriKVKK Danışmanığı