İş Güvenliği Mevzuatı Yönetmelikleri

No Mevzuat Adı Link
1 Alt İşverenlik Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
2 Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
3 Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
4 Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
5 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
6 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
7 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
8 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
9 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
10 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
11 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
12 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
13 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
14 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
15 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
16 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
17 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
18 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
19 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
20 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
21 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
22 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
23 Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
24 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
25 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
26 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
27 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
28 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
29 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
30 İlkyardım Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
31 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
32 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
33 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
34 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
35 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
36 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
37 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
38 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
39 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
40 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
41 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
42 İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
43 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
44 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
45 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
46 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
47 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
48 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
49 Makina Emniyeti Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
50 Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
51 Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
52 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
53 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
54 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
55 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
56 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.
57 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
58 Tozla Mücadele Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
59 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
60 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Mevzuat İçin Tıklayınız.
61 Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız.