KULE VİNÇ PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS 10116 TS EN280+A2,TS EN 818-6+A1,TS EN 1495+A2,TS EN1709,TS EN 12079-3,TS EN 12927-7,TS EN 13157+A1,TS EN ISO13534,TS789-2,TS ISO 3056,TS4309,TS ISO 7592,TS ISO9927-1,TS ISO 11662-1,TS ISO 12480-1,TS ISO 12482-1,FEM9.751,FEM9.752,FEM 9.755 VE FEM9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Kule vinçler genellikle şantiye sektöründe kullanılmaktadır. Sabit bir taşıyıcı üzerinde 360° dönebilen çelik yapısıyla yüklerin kaldırılmasında ve iletilmesinde kullanılan ekipmandır. Kule vinç periyodik muayenesi yönetmelikçe belirlenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından yapılmaktadır. Kule vinç periyodik muayenesi vinç genel durumu, kancalar, halatlar, sınır kesiciler ağır yük swich, operatör kabini, dinamik ve statik yük testleri, ana şasisi,bomları,kule destekleri kontrol edilir.

Yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir.