BİLGİLENDİRME NOTU:

TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi ile;

1- 01 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunulan işçilerin normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, 31.12.2020 tarihini geçmemek kaydıyla, bu işçilerin kısa çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı, işverenlerin her ay ödeyecekleri  prim borçlarından mahsup edilebilecektir.

2- Yine, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden (ücretsiz izin uygulamasından) yararlandırılan işçilerin haftalık normal çalışma süresine dönmeleri halinde, işverenler yukarıda belirtilen süreler ve şartlarla aynı teşvikten yararlandırılacaktır.

3– İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği alınan aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinde ise, nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

4- İhaleli işler bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir.

5-  Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanılması durumunda, bu teşvikten yararlanılamayacak, yararlanılmış ise gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

6- Teklifin bu şekilde yasalaşması durumunda, bu destekten yararlandırılan işçilerden dolayı diğer teşviklerden yararlanılamayacaktır. Örneğin, bu kapsama giren bir işçi için daha önce 10 günlük kısa çalışma yapılmış ise, ayın geri kalan (çalışılan) 20 günü için 5 puanlık destekten yararlanılamayacaktır.

Söz konusu yasa teklifi ilgili komisyonda kabul edilmiş bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Hadi EYCE

SGK Uzm.

1. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

A Sınıfı İş Güvenliği UzmanB Sınıfı İş Güvenliği UzmanC Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

2.İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ

İşyeri Hekimi (Kısmi Zamanlı)İşyeri Hekimi (Tam Zamanlı)

3.DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

Diğer Sağlık Personeli (Kısmi Zamanlı)Diğer Sağlık Personeli (Tam Zamanlı)

4.RİSK ANALİZİ VE ACİL DURUM PLANI HİZMETLERİ

Risk Analizi HazırlanmasıAcil Durum Planı Hazırlanması

Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz