İşyerinde Sağlık Hizmetleri

İşyeri Sağlık Modeli; İşyeri çalışanlarının sağlığın korunması, sağlıklarının geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi programları için önemli bir yapılanmadır. Tam zamanlı çalışan firmalar, ortalama olarak haftanın altı gününü işyerinde geçirmektedirler. Buna göre, günlerinin üçte birinden fazlasını işyerinde geçiriyor demektir.

İşverenlerin güvenli ve tehlikesiz bir işyeri sağlama sorumluluğu olsa da, aynı zamanda bireysel sağlığı geliştirmek ve ülkemizde 14 milyondan fazla işçi için sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik etmek için de bol miktarda fırsatlara sahiptirler.

Etkili işyeri programlarının ve politikalarının kullanılması sağlık risklerini azaltabilir ve TÜRK işçilerin yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Daha sağlıklı bir işgücünün sürdürülmesi, sigorta primleri ve işçi tazminat talepleri gibi doğrudan maliyetleri azaltabilir. Ayrıca devamsızlık ve çalışan verimliliği gibi birçok dolaylı maliyeti de olumlu yönde etkileyecektir.

İşletmeler, çalışanlarının sağlığını iyileştirmek için çalışan merkezli bir sağlıklı yaşam kültürü yaratabilir; güvenliğin sağlandığı ve sağlığın ortaya çıkabileceği destekleyici ortamlar sağlar ve işverenlerine çeşitli işyeri sağlık programlarına katılmaları için erişim ve fırsatlar sağlar.

İşyeri sağlık programları nelerdir?

İşyeri sağlık programları, tüm çalışanların sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış programları, politikaları, faydaları, çevresel destekleri ve çevredeki toplumla bağlantıları içeren koordineli ve kapsamlı bir dizi stratejiyi ifade eder.

İşyeri sağlık programı bileşenlerine ve stratejilerine örnek olarak aşağıdaki hizmetleri sayabiliriz.

  • Sağlık eğitimi dersleri
  • Yerel fitness tesislerine erişim
  • Sigarasız kampüs politikası gibi sağlıklı davranışları teşvik eden şirket politikaları
  • Uygun önleyici taramalar için çalışan sağlık sigortası kapsamı
  • Otomatik satış makineleri veya kafeteryalar aracılığıyla sağlıklı gıdaların ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirilmesi gibi eylemlerle oluşturulan sağlıklı bir çalışma ortamı
  • Yeni sorunları ortaya çıktıkça tanımlama ve çözme araçlarına sahip, kabul edilmiş sağlık ve güvenlik tehditlerinden arınmış bir çalışma ortamı

İşverenler, işçiler, aileleri ve toplulukların tümü, hastalıkların ve yaralanmaların önlenmesinden ve sürekli sağlıktan yararlanır.