İŞ HUKUKU RİSK ANALİZİ

DETAM İş Hukuku Bürosu, GERÇEK ve TÜZEL kişi Müşterilerine, Çalışma Hayatından kaynaklanan;

 • İş Hukuku ve SGK Uyuşmazlıkları
 • İş Kazaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Davaları
 • İşçi Davaları
 • Sendika ve TİS Uyuşmazlıkları
 • Sendika TİS Yetki Davaları
 • İşkolu İtiraz Davalarına incelenmesine yönelik hizmet vermektedir.

İş Hukuku Büromuzca yapılan inceleme, müvekkil şirketlerimizin işleyişini veya müvekkillerimizin hukuki eksiklikleri ile potansiyel risklerini tespit etmeye ve bunların önlenmesini sağlamaya yöneliktir.

İş Hukuku Büromuzca; Hedef Şirketler üzerinde yapılacak (DUE DİLİGENCE) Durum Tespit Süreci değerlendirmesinde öncelikle şirkete dair bilgi ve belgelerin toplandığı fiziki veya elektronik veri odasındaki (PHYSİCAL OR VİRTUAL DATA ROOM) tüm belgeler büromuzca her yönden incelenmekte; daha sonra toplanan bu bilgiler ışığında şirketin hukuki durumu tespit edilerek detaylı bir rapor oluşturulmakta ve bu rapor şekilde müvekkillerimize sunulmaktadır

Durum Tespit sürecinin tamamlanması ve sonrasında yapılan sunumlarla,  müşterilerimizin yapı ve işleyişlerindeki eksiklikleri gidererek muhtemel hukuki uyuşmazlıkların önlenmesine ilişkin riskleri önceden belirleyerek daha sağlıklı ticari kararlar alınmasını sağlamakta, böylece olası maddi zararların çok büyük oranda önüne geçilerek, karşılaşabilecek  risklere karşı önceden tedbir alması sağlanmaktadır.

  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz