TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

  • Temel İlk Yardım Eğitimi
  • İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
  • OED Eğitimleri

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ

Madde 19-(29.07.2015) Tüm kurum ve kuruluşlarda İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında;

-Az tehlikeli işyerlerinde, Her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı

-Tehlikeli işyelerinde, Her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı

-Çok tehlikeli işyerlerinde, Her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

yetkilendirilmiş merkezden en az ‘’ Temel İlkyardım Eğitimi ’’Sertifikası almış ‘’ İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.’’

– Özel güvenlik kursları gibi ilk yardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği Kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.

– Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde , İlkyardım eğitimi verecek Öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.