Güvenli Üretim Belgesi Danışmanlık Hizmetleri

Güvenli Üretim Belgesi alınması kapsamında yapılması gereken çalışmalarla ilgili danışmanlık hizmetlerini ,

Hizmet içeriklerimizde ;

√Covid19 Acil Durum Planlaması ve Risk Analizi

√Pandemik Covid-19’un Bulaş Özellikleri

√Korunma ve Kontrol Önlemleri

√Uygulamaya Yönelik Önlemler

√Eğitim

√Atık Yönetimi

√Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları

√Temizlik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları

konularında Uzman teknik kadromuzla sağlamaktayız.

 • Covid-19 Sonrası Acil Durum Planlarının hazırlanması ve Risk Analizi çalışmaları
 • Pandemik Covid-19’un Bulaş Özellikleri kapsamında ; Bulaş Yolları , İnkübasyon ve Enfeksiyon Periyodu Belirlenmesi , Bulaş Önlemlerinin alınması
 • Korunma Ve Kontrol Önlemleri kapsamında ; Hazırlık aşamaları  , Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ) Enfeksiyon Önleme ve Kontrol planlarının oluşturulması  , Bulaş Bazlı Önlemler Planlanması , Covid-19 Belirtileri gösteren ve doğrulanan  kişilerle ilgili yapılacaklar , Şüpheli Covid-19 personelinin tahliyesi veya transferi noktasındaki adımlar , Covid19’tan Etkilenmeyen çalışanlarla ilgili adımlar , Filyasyon ve Sürveyans Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri ile ilgili alınması gereken tedbirler
 • Uygulamaya Yönelik Önlemler Kapsamında ; Fiziki Mesafe , E Hijyeni , Solunum Hijyeni ve Öksürük Adabı gibi konularda bilgilendirilmeler yapılması
 • Eğitimler Kapsamında ; Hijyen , Enfeksiyon Kontrol Önlemleri , KKD Kullanımları gibi konularda eğitimler verilmesi
 • Atık yönetim planlarının belirlenmesi
 • Sosyal Ortak Kullanım Alanlarında ; İşletme Girişi, Güvenlik, Danışma , Bekleme Salonu/Lobi , Restoran, Yemekhane , Üretim Alanları,Ofisler , Toplantı Salonları , Revir/Sağlık Birimleri , İbadethane/Mescid , Asansörler , Seyahat Kuralları , İşletme Binek Hizmet Araçları , Personel Servisleri , Tuvalet ve Lavabolar , Personel Soyunma Odaları ve Duşları , Misafirhane/Yatakhane , Kreşler/Bebek Bakım ve Emzirme Odaları , Güvenli Çamaşır Yönetimi (Çamaşırhane ,gibi alanlarda yapılması gereken dezenfekte işemleri, temas noktaları  , mesafe kurallarının belirlenmesi
 • Temizlik Kapsamında ; Doğru hijyen yöntemleri , kontrolleri ve sıklıkları konusunda bilgilendirme yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Kapsamında ; işin niteliğine uygun maske , eldiven, siperlik , tulum seçimlerinin belirlenmesi

  DANIŞMANALIK HİZMETLERİ

  Güvenli Üretim Belgesi Danışmanlık HizmetleriAcil Durum Planı Hazırlanması ve Risk AnaliziMaden DanışmanlığıKarbon DanışmanlığıEnerji Verimliliği DanışmanlığıToplu İş Sözleşmesi Yürütme DanışmanlığıÖzel İstihdam ve Aracılık HizmetleriYurt Dışı Personel Çalışma İzni İşlemleriKVKK Danışmanığı

  Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz  Güvenli Üretim Belgesi Danışmanlık Hizmetleri