Yangın Eğitimleri

1-YANGIN EĞİTİMİ
İşletme ve kurumlarda çalışan personele , bir yangın anında doğru hareket tarzları kazandırmak , yangın önleyici tedbirler , yangın yerindeki tehlikeler , yangınların sebepleri , yangın türleri ve yangın söndürme cihazlarının tanıtılması ve kullanılması hakkında bilgi vererek can ve mal kayıplarını en aza indirilmesi amaçlanır. Temel , ileri ve özel olmak üzere üçe ayrılır ;

Temel Yangın Eğitimi ; İşleme veya kurumda çalışan tüm personelin alması gereken temel eğitimdir.

İleri Seviye Yangın Eğitimi ; İlgili kurumun isteği ve ihtiyacına göre belirlenir. ( İtfaiye teşkilatı gibi )

Özel Yangın Eğitimi ; İşletme veya Kurumun özelliğine göre özel eğitim programı hazırlanır. (Hava Alanı , Tünel vb)

2-YANGIN RİSK ANALİZİ

Kurum , kuruluş ve işletmelerde mevcut yangın tehlikelerinin saptanarak , yangın meydana gelme olasılığının en aza indirilmesi.

Kaçış yolları , yangın kapıları , yangın merdivenleri , acil durum aydınlatması ve yönlendirilmesi , yangın algılama ve uyarı sistemlerinin belirlenmesi.

Otomatik Yangın söndürme sistemleri , portatif söndürücüler , yangın dolabı , hidrantların sayısı ve yeri hakkında kapsamlı bir analiz çalışmasıdır. Sonuçlar rapor olarak hazırlanır .

3-YANGIN GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

Risk analizi ve yangın önleyici tedbirlerin alınması , acil durum ve tatbikatlarının yapılması.

Yangınla mücadele malzemelerinin periyodik bakımı ve kontrollerini yaparak , kurumun yangın riski azaltılır ve yangına karşı hazırlıklı bulunması sağlanır .

4-ACİL DURUM EĞİTİMİ VE TATBİKATI

İşletme veya kurum çalışanlarını meydana gelebilecek olası acil durumlar için , (yangın , deprem , sel , patlama vb) doğru davranış biçimlerinin kazandırılarak , fiziksel hasarlar , çevresel zararlar , üretim kaybı gibi olumsuzluklardan korunmasıdır.

5-BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ

Meslek alanımıza giren her türlü konularda bilirkişilik hizmetleri uzman üyelerimiz tarafından yapılmaktadır.

6-YANGIN ÖZEL CİHAZLARININ KULLANMA EĞİTİMİ

İşletme ve kurumlarda oluşturulan acil durum ekibi veya özel güvenlik personeline , yangın özel cihaz ve tesisatının (solunum cihazı , teçhizat , kıyafet ) kullanabilme becerisini kazandırarak , özellikle kapalı alan ve zehirli gazların yoğun olduğu tüm ortamlarda , yangınla mücadele ve kurtarma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak , olası can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

7-DOĞAL AFETLER VE DEPREM EĞİTİMİ

Başta depremler olmak üzere çeşitli afet türlerinin etkisinde olan ülkemizde her yıl can ve mal kayıpları oluşmaktadır. Bu konuda alacağımız basit önlemler ,  bizi büyük kayıplardan koruyacaktır.