İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İSG Profesyonelleri Eğitimleri

 • İSG Uzmanlık
 • İşyeri Hekimliği
 • Diğer Sağlık Personeli

Mesleki Eğitim (ME)

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Eğitimi
 • Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Eğitimler
 • İş Güvenliği Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 • Eğiticinin Eğitimi (MEB Onaylı)
 • Etkili İletişim Eğitimi
 • Kişisel Farkındalık
 • Liderlik Eğitimi
 • Motivasyon
 • Problem Çözme Eğitimi
 • Zor İnsanlarla Diyalog Eğitimi
 • Zaman Kullanım Eğitimi

Kalite Eğitimleri

İş Hukuku ve SGK Eğitimleri

Bilişim Eğitimleri

Savunma Sanayi Kaynak Yönetimi Eğitimleri