19 Kasım 2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliğine göre bir takım yeni düzenlemeler getirilmiş olup,

Bu Yönetmelik kapsamında deniz gözetim hizmeti verecek işletmeler İdareden deniz gözetim işletme yetki belgesi almak zorundadır. Deniz gözetim işletme yetki belgesi verilen kuruluşa ilişkin bilgiler İdare tarafından duyurulur.

Deniz gözetim işletme yetki belgesi almak isteyen işletmeler İdare tarafından belirlenen bilgi ve belgeler ile İdareye başvururlar. Deniz gözetim işletme yetki belgesi almak için başvuran işletmenin;

  • Deniz Ticaret Odasına üye olması,
  • Ticaret Bakanlığınca verilen uluslararası gözetim şirketi belgesine sahip olması,
  • TS EN ISO/IEC 17021-1 “Uygunluk değerlendirmesi – Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar” standardına uygun olarak TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olması veya bu alanda akredite edilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenmiş TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olması,

şartları aranır.

Bu çerçevede Detam Group olarak sizlerin Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi almanız adına tüm süreçleriniz de Entegre Danışmanlık Hizmeti yürütmekte belgenizi almanızı sağlamaktayız.

Detaylı bilgi için;