Sanayi Kuruluşlarının Covid-19 ile mücadelesinde hijyen ve enfeksiyonu önlemeye yönelik , Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan Covid-19 Hijyen Enfeksiyon Önleme  Kontrol Kılavuzu T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayınlandı.

Bu kılavuz, COVID-19 için sanayi kuruluşlarını bilgilendirmek ve öneriler vermek üzere enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sağlamayı,  Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol ilkeleri diğer toplu yaşam alanları için de uyarlanarak kullanılmasını amaçlıyor.

Başlıca Kılavuzda

Pandemik Covid-19’un Bulaş Özellikleri ,Korunma ve Kontrol Önlemleri ,Uygulamaya Yönelik Önlemler ,Eğitim  ,Atık Yönetimi ,Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları , Temizlik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanların başlıklarına yer verilmiş.

Kılavuz; COVID-19’a yönelik;  çalışanları,  ziyaretçileri,  tedarikçileri, bakım personelini vb. korumaya ve korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol tavsiyelerini içermektedir.Firmalara yüksek maliyet getirmeden , basit ama etkili tedbirler alınmasını öneriyor.

Kılavuzun tanıtımı sırasında konuşan T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ‘ın açıklamalarından satır başları ;

Kuruluşlarının , tesislerinde güvenli ve  hijyenik üretim yapmak istiyorlarsa , kılavuzda yer alan tavsiyelerin tamamına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek , Salgınla ilgili yol göstermeyle kalmayacak , Salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan Güvenilir ve Hijyenik Üretim Standartlarının belgelendirilmesi de sağlanacak. İşletmeler Denetlenecek ve denetimi geçenler Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Alacak. Belgelendirmeler TSE tarafından yapılacak .Uygulama daha sonra sadece sanayi tesislerinde değil tüm işletmeleri kapsayacak.

Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu

DANIŞMNALIK HİZMETLERİ

Güvenli Üretim Belgesi Danışmanlık HizmetleriAcil Durum Planı Hazırlanması ve Risk AnaliziMaden DanışmanlığıKarbon DanışmanlığıEnerji Verimliliği DanışmanlığıToplu İş Sözleşmesi Yürütme DanışmanlığıÖzel İstihdam ve Aracılık HizmetleriYurt Dışı Personel Çalışma İzni İşlemleriKVKK Danışmanığı

Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz

Sağlıklı Turizm Belgesi Başvuru Formu
Üretim Belgesi Başvuru Formu
Üretim Belgesi Ön Değerlendirme Testi
Üretim Belgesi Uygunluk Beyanı