Bilindiği üzere; 1960 yılında Albert S HUMPHREY tarafından geliştirilen SWOT analizi Yöntemi; bir konuda karar almadan önce sahip olunan GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI belirleyerek karşılaşılacak fırsat ve tehditlere karşı strateji belirlemek için kullanılan bir tekniktir.

Genellikle kurumsal stratejik hedefleri belirlemek veya finansal kararlar almak için kullanılan bir teknik bugün birçok faaliyette ki strateji tespitleri için de kullanılmaktadır.

İngilizce bir deyim olan SWOT ifadesi, dört sözcüğün baş harflerinden oluşmaktadır..

Bunlar;

 • S – STRENGTHS (Güçlü yönler)
 • W – WEAKNESSES (Zayıf yönler)
 • O – OPPORTUNİTİES (Fırsatlar)
 • T – THREATS (Tehditler)

Her kuruluşun COVİD-19 Sonrası değişim karşısında işini kaybetmemek, rakipleri arasında geri kalmamak, küçülmemek ve büyütmek için açık bir stratejiye ihtiyacı vardır.

Ancak nereden başlayacağınızı çoğu kere bilemeyiz. SWOT Analizi burada işe yarar. Yukarıda değindiğimiz gibi,  GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR ve TEHDİTLER anlamına gelen SWOT Analizi, İşletmenizin bu dört alanını analiz ederek, RİSKLERİ azaltabilir ve gerçekten önemli olan DEĞİŞİMLER Gerçekleştirebilirsiniz.

Her Sektör; Dört alanın her birini kendisine göre derinlemesine düşünmeli ve Sektörü için tanınacak zamanı belirlemeli ve tahlili yaparken de olabildiğince gerçekçi ve titiz olmaya çalışmalıdır.

YAPILACAK İLK İŞ; COVİD-19 Sonrası gelişmelere karşı ÖNCELİKLE;  Sektörün/Firmanın; Güçlü Yönlerinden başlayarak, Dünya ve Türkiye Ekseninde, Sektör Faaliyetleri için bazı kilit soruları sorarak CEVAPLARI ARANMALIDIR.

BUNLAR;

 • COVİD-19 Sonrası DÜNYADA ve TÜRKİYEDE Sektör için ne gibi avantajların Oluştuğu,
 • Dünya Ölçeğinde ve/veya Türkiye Ölçeğinde Faaliyet gösteren Diğer Sektör Paydaşlarından daha iyi yanlarının ne olduğu?
 • Dünya ve Türkiye Marketinde hangi güçlü yanlarının Pazar Payını artıracağı?
 • Diğer Benzer Sektörler/ Firmalar arasında Hangi Zayıf Yönlerinin bulunduğunu ve bunun nasıl geliştirilebileceği,
 • COVİD-19 Sonrası getirilen Kısıtlamalar karşısında Sektör ve ilişki içerisinde olunan diğer sektörler de nelerin değiştiği, Hangi hizmet alanlarında daralma olduğu,
 • COVİD-19 Sonrası ortaya çıkan en iyi Fırsatlarınızın nerede olduğu,
 • COVİD-19 Sonrası Dünyada ve Türkiye’de Hangi ilginç eğilimlerin ortaya çıktığı?
 • COVİD-19 Sonrası Teknoloji, hükümet politikası, sosyal kalıplar ve benzerlerinde olası değişim ve değişikliklerin neler olabileceği ve bu değişikliklerden ne gibi avantajlar sağlanabileceği,
 • Sektör için COVİD-19 Sonrası oluşan Tehditler karşısında ne gibi engellerle karşılaşıldığı/karşılaşılabileceği,
 • Endişelenmesi gereken Rakiplerin bu durum sonrasında ne gibi aksiyonlar içerisinde olduğu,
 • COVİD- 19 PANDEMİSİ sonucunda ortaya çıkan Borcunuz veya nakit akışı sorunlarınızın boyutu ve bunu nasıl aşmayı planladığınız,

YAPACAĞINIZ BU SWOT ANALİZİ SONUCUNDA;

 • GÜÇL Ü ve ZAYIF Yönlerinizin genellikle İÇSEL olduğunu görürken,
 • FIRSATLAR Ve TEHDİTLER ‘ in genellikle DIŞ FAKTÖRLERLE ilgili olacağını göreceksiniz.

(Bu bağlamda bazı Analizciler, SWOT Analizini “İÇ / DIŞ ANALİZ”  olarak da adlandırmaktadırlar.)

Dr. İbrahim OĞUR

DETAM Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Sistemleri Uzmanı

Not: Bir sonraki Makalemiz Sektör el Bazda SWOT Analizi Tahlilleri olacaktır.

1.OSGBHİZMETLERİ

A Sınıfı İş Güvenliği UzmanB Sınıfı İş Güvenliği UzmanC Sınıfı İş Güvenliği Uzmanıİşyeri Hekimi (Kısmi Zamanlı)İşyeri Hekimi (Tam Zamanlı)Diğer Sağlık Personeli (Kısmi Zamanlı)Diğer Sağlık Personeli (Tam Zamanlı)

2.BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Denetim4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Denetim)5510 Sayılı SGK Kanunu Kapsamında Denetim2872 Sayılı Çevre Kanunu Kapsamında DenetimEntegreYönetim sistemleri Dış Denetimi

3.İSO 45001 HİZMETLERİ

İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim SistemiİSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

4.RİSK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

Yangın Risk AnaliziDeprem Risk AnaliziGüvenli Taşıma ve Kaldırma PlanıÇalışma Mevzuatı Risk Yönetimiİş Davaları Risk YönetimiGüvenli Yüksekte ÇalışmaÇevre Mevzuatı Risk Yönetimi

5.KVKK HİZMETLERİ

Kvkk Risk AnaliziKvkk Danışmanlığı

Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz