Eğitimin Amacı:

4857 ve 6331 Sayılı Yasa ile bu yasalara ilişkin ilgili Yönetmelik ve Tebliğler çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uygulayıcılarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Denetimleri hususunda bilgilendirmek.

Eğitimin Kapsamı:

Eğitimin İçeriği:

Kimler Katılmalı:

  • Üst ve orta düzey yöneticiler
  • Direktörler
  • İş güvenliği uzmanları
  • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesinden sorumlu çalışanlar

Eğitimin Süresi: 60 dk