Çalışma Hayatı Uygulamalarına İlişkin Yönetici (Think/Tank) Eğitimi 

Amaç  :

4857, 6331 ve 5510 Sayılı Yasalar ve  ilgili Yönetmelikler ile Tebliğler çerçevesinde işveren vekili konumunda olan yöneticileri bilgilendirmek.

Eğitim Konuları:

  1. Yasal Mevzuat Hakkında Bilgilendirme
  2. İş Kanunu Yükümlülüklerine Uymayan

İşverenlere Uygulanacak Yaptırımlar:

  1. İdari Yaptırımlar
  2. Hukuku Yaptırımlar
  3. İş Kazasında İlk Yapılacak Hukuki İşler Ve İşlemler
  4. İş Kazalarında Alt İşveren ( Taşeron) Sorumluluğu