Eğitimin Amacı:

5510 Sayılı Yasa, ilgili Yönetmelik ve Tebliğler çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı uygulayıcılarına Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta kolları ile ilgili Uygulamaya yönelik bilgi artarmak.

Eğitimin Kapsamı:

Eğitimin İçeriği:

  • Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi, verilme süresi, belge türleri, e- bildirge başvurusu için gerekli belgeler, (Kurumdan şifre ve kullanıcı kodu alınması )
  • Sonradan verilen belgelerin incelemeye tabi tutulmadan işleme konulmasının koşulları
  • Prime esas kazançlar, prim kesilmemesi gereken ödemeler, ücret dışı ödemelerin prime tabi tutulması, toplu iş sözleşmesi farkları,
  • Ay içinde eksik çalışan sigortalılar ile ilgili uygulama
  • Kurumca re’sen hesaplanan prim borçlarına itirazlar,
  • Hizmet tespit davalarının uygulanması,
  • İş Kanununun 21 inci maddesi uyarınca verilen işe iade davaları üzerine yapılacak işlemler

Kimler Katılmalı:

  • Üst ve orta düzey yöneticiler
  • Direktörler
  • İnsan Kaynakları Birimi ve Sorumlusu

Eğitimin Süresi: 60 dk