Eğitimin Amacı:

İSG Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında İSG Organizasyonunu bir dizi yükümlülükler getirmiştir. Bu bağlamda, yapılacak eğitim ile İSG Uygulayıcılarını, yasal mevzuat ile verilen Yetki, Görev ve sorumlulukları hususunda Yargı, doktrin ve müfettiş uygulamaları çerçevesinde Uygulama örnekleri ile bilgilendirmek.

Eğitimin Kapsamı:

Eğitimin İçeriği:

Kimler Katılmalı:

  • Üst ve orta düzey yöneticiler
  • Direktörler
  • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesinden sorumlu çalışanlar

Eğitimin Süresi: 240 dk