6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA
CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı
(TL)
(Yeniden Değerleme Oranı
%3,83)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a TL
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu
yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik
tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun
iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.
2.702 3.377 4.053 2.702 4.053 5.404 4.053 5.404 8.106
4/1-b İşyerinde alınan
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek,

denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.
2.702 3.377 4.053 2.702 4.053 5.404 4.053 5.404 8.106
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 6.760 8.450 10.140 6.760 10.140 13.520 10.140 13.520 20.280 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 6.760 8.450 10.140 6.760 10.140 13.520 10.140 13.520 20.280 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.
6.758 10.137 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı
(TL)
(Yeniden Değerleme Oranı
%3,83)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için
görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve
kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla

araç-gereç-mekân sağlamamak.
2.026 2.532 3.039 2.026 3.039 4.052 3.039 4.052 6.078 TL
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında
koordinasyonu sağlamamak.
2.026 2.532 3.039 2.026 3.039 4.052 3.039 4.052 6.078 TL
26/1-b 6/1-ç Görevlendirdikleri
kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen
tedbirleri yerine getirmemek.
1.350 1.687 2.025 1.350 2.025 2.700 2.025 2.700 4.050 TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan
kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların
işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.
2.026 2.532 3.039 2.026 3.039 4.052 3.039 4.052 6.078 TL
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin
hak ve yetkilerini kısıtlamak.
2.026 2.532 3.039 2.026 3.039 4.052 3.039 4.052 6.078 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c 3.039 4.052 6.078 TL/Yükümlülük doğması halinde
8/6.İşyeri sağlık ve
güvenlik birimini kurmamak.
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı
(TL)
(Yeniden Değerleme Oranı
%3,83)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 4.055 5.068 6.082 4.055 6.082 8.110 6.082 8.110 12.165 TL
MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 6.083 7.603 9.124 6.083 9.124 12.166 9.124 12.166 18.249 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli
kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.
2.026 2.532 3.039 2.026 3.039 4.052 3.039 4.052 6.078 TL
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil
durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç
gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı
sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.
1.350 1.687 2.025 1.350 2.025 2.700 2.025 2.700 4.050 Her bir yükümlülük için  TL/ 
                       Aykırılığın devamı halinde
her ay
MADDE 12 – Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli
yere gitmelerini sağlamamak.
1.350 1.687 2.025 1.350 2.025 2.700 2.025 2.700 4.050 Her bir yükümlülük için
TL/
                         Aykırılığın
devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak
görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini
istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu
tutmak.
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı
(TL)
(Yeniden Değerleme Oranı
%3,83)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının
kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili
raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya
ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına
yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları
düzenlememek. 
2.026 2.532 3.039 2.026 3.039 4.052 3.039 4.052 6.078 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
26/1-e 14/2.İş
kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek.
2.702 3.377 4.053 2.702 4.053 5.404 4.053 5.404 8.106 TL
26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti
sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek
hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.
2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 TL
MADDE 15 – Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak
veya                      
15/2
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde
çalışacaklar için sağlık raporu almamak.  
1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 TL / her çalışan için *
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı
(TL)
(Yeniden Değerleme Oranı
%3,83)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 TL  / her çalışan için *
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 547 547 547 547 547 547 547 547 547 TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının
sağlanması
26/1-h 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 1.350 1.687 2.025 1.350 2.025 2.700 2.025 2.700 4.050 TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve
çalışan sayılarına göre ç
alışan temsilcileri
görevlendirmemek.
1.350 1.687 2.025 1.350 2.025 2.700 2.025 2.700 4.050 TL
26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin
öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.
2.026 2.532 3.039 2.026 3.039 4.052 3.039 4.052 6.078 TL
26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının
haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.
1.350 1.687 2.025 1.350 2.025 2.700 2.025 2.700 4.050 TL
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı
(TL)
(Yeniden Değerleme Oranı
%3,83)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla
çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde i
ş sağlığı ve güvenliği kurulunu
oluşturmamak. 
4.053 5.404 8.106 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
26/1-i 22/2-3 Alt işverenin
bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında
koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin
bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde
birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında
diğer işverenleri bilgilendirmemek.
2.702 3.377 4.053 2.702 4.053 5.404 4.053 5.404 8.106 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin
bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek
tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek.
6.760 8.450 10.140 6.760 10.140 13.520 10.140 13.520 20.280 TL
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve
sorumluluğu
. 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına,
numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik
birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.
6.760 8.450 10.140 6.760 10.140 13.520 10.140 13.520 20.280 TL
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı
(TL)
(Yeniden Değerleme Oranı
%3,83)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 25 – İşin durdurulması 26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan
çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.
1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay
aynı miktar
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 67.616 84.520 101.424 67.616 101.424 135.232 101.424 135.232 202.848 TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete
geçirmek.
108.186 135.232 162.279 108.186 162.279 216.372 162.279 216.372 324.558 TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 108.186 135.232 162.279 108.186 162.279 216.372 162.279 216.372 324.558 TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 108.186 135.232 162.279 108.186 162.279 216.372 162.279 216.372 324.558 TL
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket
etmek.
1.350 1.687 2.025 1.350 2.025 2.700 2.025 2.700 4.050 TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım
temin etmemek.
547 547 547 547 547 547 547 547 547 Çalışan başına TL *
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş
çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.
547 547 547 547 547 547 547 547 547 Çalışan başına TL *
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce
çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra
hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö)
bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
Not: 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para
cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme
oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının
hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1
TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.  
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre
Uygulanacak İdari Para Cezaları
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı % 3,83
MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar  107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan
belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin
92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit
kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin
yerine getirmemek.
14.702
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde
bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili
makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda
bulunmak.
14.702
MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu 
107/1-b
MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile
ilgili hükümlere aykırılık 
107 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve
sonuçlandırılmasını engellemek.
14.702
Not: 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para
cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme
oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının
hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1
TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.