Eğitimin Amacı:

6331 Sayılı Yasa, ilgili Yönetmelik ve Tebliğler çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uygulayıcılarını, mevzuat uygulamaları hususunda bilgilendirmek.

Eğitimin Kapsamı:

Eğitimin İçeriği:

Kimler Katılmalı:

  • Üst ve orta düzey yöneticiler
  • Direktörler
  • Yönetim kurulu üyeleri
  • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesinden sorumlu çalışanlar

Eğitimin Süresi: