4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamalarına İlişkin Eğitim

Amaç:

Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler,
 • İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,
 • Firmaların insan Kaynakları Biriminde çalışan Yönetici ve uygulayıcılar ile Mali Müşavirler bünyesinde olup firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,

Eğitim Konuları:

 1. Temel Kavramlar

 • İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren vekili,
 • Alt-Üst İşveren ilişkisinin yasal dayanakları,
 • Soru –Cevap
 1. İş Sözleşmesi Çeşitleri Ve Önemi

 • Belirli-belirsiz iş sözleşmeleri,
 • Tam-Kısmı Süreli İş sözleşmeleri
 • Çağrı Üzerine Çalışma sözleşmesi,
 • Deneme süreli İş Sözleşmesi, Takım Sözleşmesi,
 • Soru –Cevap
 1. Çalışma Dönemi Uygulamaları

 • Personelin İşe alınması ve Personel özlük belgeleri ve dosyası,
 • Çalışma Süreçlerinin düzenlenmesi, Kısa çalışma
 • Geçici iş göremezlik ödeneği,
 • Savunma alma, ihtar, fesih yazıları, ibraname örnekleri
 • Soru –Cevap
 1. Fazla Çalışma

 • Fazla Çalışma şekilleri, Ücreti ve uygulamaları,
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması ve ücreti,
 • Soru –Cevap
 1. İzinler

 • Yıllık Ücretli izin hakkı, süreleri ve izin kullanma,
 • Yıllık izin için çalışılmış kabul edilen günler ve iznin uygulanması,
 • Yıllık İzin Ücreti, İşten ayrılmada izin ücreti
 • Yıllık Ücretli izin kurulları ve çalışma şekli
 • Mazeret izinleri,
 • Soru –Cevap
 1. İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

 • İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik nedeniyle fesihler,
 • Belirli-belirsiz süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
 • İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,
 • İşçinin Yetersizliğinden, davranışlarından işyerinden kaynaklanan fesihler,
 • İşletme gereklerinden kaynaklanan sebepler
 • Fesih bildirimi şekilleri, Bildirimli feshin sonuçları
 • Haksız feshin sonuçları , işe iade davaları,
 • Soru –Cevap
 1. İhbar ve Kıdem Tazminatı:

 • İhbar Önelleri, İhbar Tazminatı
 • Kıdem Tazminatının Tanımı unsurları,hukuki niteliği
 • Hak Kazanma koşulları
 • Kıdem Tazminatı Ödemesini gerektiren fesihler
 • Kıdem Tazminatının ödenmesinde esas alınacak ücretler
 • Kıdem Tazminatı uygulamalarında dikkat edilecek hususlar,
 • Kıdem Tazminatı Tavanı, vergilendirme, gecikme faizi
 • Kötü Niyet Tazminatı,
 • Soru –Cevap
 1. Çalışma Hayatında İş Teftiş Uygulamaları

 • Denetim konuları
 • İş Müfettişlerinin yetki ve sorumlulukları
 • Denetimde uygulanana yöntem
 • Denetimde dikkat edilmesi gereken hususlar,
 1. İdari Para Cezaları

 • Soru –Cevap