2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ

 

2019 yılı Gelir Vergisi Genel Tebliği  31.12.2018 tarih ve 30642  saylı resmi Gazetede  (Mükerrer )  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir..

Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Tarifesi 2019 (Ücret Gelirlerine Uygulanacak)

Gelir Dilimi Vergi Oranı
18.000 TL’ye kadar        % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası        % 20
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası        % 27
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası       % 35

Gelir Vergisi Tarifesi 2019 (Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak)

Gelir Dilimi Vergi Oranı
18.000 TL’ye kadar       % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası       % 20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası       % 27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası       % 35

2019 Yılı İçin Engellilik İndirimi Tutarları

Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

Engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları 2019 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (305 Seri Nolu GVK Genel Tebliği):

  • Birinci derece engelliler için 1.200 TL,
  • İkinci derece engelliler için 650 TL,
  • Üçüncü derece engelliler için 290 TL,

 Bilgilerinize sunulur. 02.01.2019

Detam Şirketler Grubu

Süleyman İLHAN /E. Baş İş Müfettişi