BİLGİLENDİRME NOTU

19.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanun ile;

1- 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 32’sidir.” ibaresi “% 45’idir.” şeklinde değiştirilmiş olduğundan, 01.08.2019 tarihinden itibaren yurt dışında geçen hizmetlerin borçlanmasında SGK’ya; seçilen prime esas kazancın % 45”i oranında prim ödenecektir.
Örneğin seçilen prime esas aylık kazanç 5.000 TL ise, ödenecek aylık prim tutarı
5.000 TL X % 45 = 2.250 TL olacaktır. (Bu tutar daha önce 5.000 X % 32 = 1.600 TL idi)

2- 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.
Ayrıca, Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Hadi EYCE
Detam SGK Uzm.